Coronavirusets konsekvenser för sysselsättningsläget

2020-04-17

Coronavirussituationen syns i företagens meddelanden om samarbetsförhandlingar som kommit till arbets- och näringsbyråerna och i antalet permitterade eller personer som av andra orsaker anmält sig som arbetslösa arbetssökande. På denna sida följs utvecklingen av siffrorna dagligen. 

Målgruppen för uppföljning av permitteringar har utvidgats den 2 april 2020.

  • I siffrorna beaktas nu också de nya permitteringar på heltid där personen redan innan permitteringen började har varit kund hos arbets- och näringsförvaltningen, dvs. till exempel anmält sig som arbetssökande efter att samarbetsförhandlingar inletts.
  • Inledda permitteringar kan dock registreras för samma person på flera olika dagar.
  • Siffran anger inte det totala antalet permitterade på uppföljningsdagen, eftersom i den inte ingår permitteringar som börjat redan tidigare och som fortfarande pågår.
  • I antalet permitterade har inte beaktats anställda som är permitterade på deltid och som inte heller betraktas som arbetslösa arbetssökande.

Motsvarande ändring gäller också uppföljningen av personer som blivit arbetslösa under coronakrisen, vilket innebär att i uppföljningen beaktas från och med den 2 april 2020 också de arbetslöshetsperioder där jobbsökningen har inletts redan före arbetslösheten.

En bedömning av hur coronavirussituationen påverkar permitteringar och arbetslöshetsperioder som inletts har utarbetats enligt en statistisk prognosmodell som beskriver en normalsituation.*

Antalet inledda permitterings- och arbetslöshetsperioder per dag vid arbets- och näringsbyråerna fr.o.m. 16.3.2020nya permitterade ca.  141 000

nya arbetslösa ca. 20 000

 

Samarbetsförhandlingar som inletts på grund av coronavirussituationen

 Arbetsgivare i samarbetsförfarandet Andel av alla, %
Södra Österbotten1628 7162,1
Södra Savolax1147 6681,8
Tavastland22210 7722,6
Sydöstra Finland14715 0563,6
Kajanaland392 3970,6
Mellestra Finland20413 9663,3
Lappland1155 8721,4
Birkaland44029 5427,0
Österbotten24524 9445,9
Norra Karelen9711 6132,8
Norra Österbotten26623 0385,5
Norra Savolax19710 5372,5
Satakunta2989 3292,2
Nyland1 750224 46353,4
Egentliga Finland47622 5685,4
Totalt4 772420 481100

Uppdaterad information, senaste uppdateringen 17.4 kl. 13:00

Eftersom arbets - och näringsbyråerna inte systematiskt får information om att samarbetsförhandlingarna avslutats eller om förhandlingsresultaten, ingår eventuellt också redan avslutade samarbetsförhandlingar i tabellens kapitel.

Information om siffrorna

De uppgifter om samarbetsförhandlingarna som arbets- och näringsbyrån registrerat är preliminära. Eventuella permitteringar kan inledas stegvis och förutsätter att en person som permitterats anmäler sig som arbetssökande. I siffrorna ingår inte meddelanden om samarbetsförhandlingar som gäller eventuella planer på uppsägningar.

  •  Siffrorna visar meddelanden om samarbetsförhandlingar som inletts eller som ska inledas runt om i landet av arbetsgivare som har minst 20 anställda. Arbetsgivare som har färre än 20 anställda behöver enligt lagen om samarbete inte underrätta arbets- och näringsbyrån om permitteringar som övervägs.

  • De regionala siffrorna berättar inte om de arbetsplatser som finns i regionen, utan om hur många meddelanden som gjorts till arbets- och näringsbyrån i respektive region. I synnerhet större företag meddelar om situationen enligt huvudkontorets läge.