FFC, STTK, Akava och SASK: Ansvaret för mänskliga rättigheter kan inte externaliseras till konsumenterna

2014-10-07

​Arbetstagarnas grundrättigheter tillhör alla arbetstagare.

Otillräckliga löner och odrägliga arbetsförhållanden ändå är vardag för hundratals miljoner människor, påminner FFC, STTK och fackets solidaritetscentral SASK på den internationella dagen för schysta arbetsvillkor den 7 oktober. Organisationerna utmanar de finländska företagen att se till att arbetarnas rättigheter förverkligas i all affärsverksamhet inom företaget, även i underleverantörskedjan och utanför Europa. Man kan inte externalisera ansvaret för de mänskliga rättigheterna till konsumenterna.

Många av de produkter som vi använder i vardagen görs av en person som inte får tillräckligt med lön för sitt arbete för att leva och som arbetar i förhållanden där arbetstagare blir sjuka eller dör. Barn- och tvångsarbete är inte historia. Det verkar som om många finländska företag med internationell verksamhet inte identifierat att konsumenter vill göra etiska val. Organisationerna vill uppmuntra företagen att öppet och aktivt informera om sina produkters bakgrund.

– Finländarnas intresse för arbetstagarnas rättigheter har ökat markant. De flesta av oss vill att produkterna produceras i bra förhållanden och att arbetstagaren får tillräckligt med lön för att leva för sitt arbete. Företagen borde se etisk produktion som en konkurrensfördel och informera aktivt sina kunder om sina anställdas rättigheter och produktionsförhållandena, säger Katri Blomster, koordinator för biståndsinformation på SASK.

PÅ EU-nivå tog man förra veckan ett stort steg framåt när Europeiska unionens råd godkände ett direktiv som innebär att börsbolagen bör inkludera det sociala perspektivet samt miljö- och människorättsfrågor i sin rapportering.
– Förändringen är ett steg i rätt riktning. Rapportering enligt reglerna gör företagen mer medvetna om risker och problem. Man kan ändå fråga sig om rapporteringen som sker i efterhand är en tillräcklig metod för att motverka människorättsbrott såsom barnarbete eller tvångsarbete, säger Miika Sahamies, sakkunnig på Akava.

Arbetslivets grundrättigheter definieras och övervakas av den internationella arbetsorganisationen ILO.
– Till arbetslivets grundrättigheter hör rätten att organisera sig, rätten att förhandla kollektivt och förbudet mot tvångsarbete, barnarbete och diskriminering. En bindande lagstiftning och övervakning har en enorm betydelse för att dessa rättigheter förverkligas i olika delar av världen, betonar Katja Lehto-Komulainen, chef för internationella ärenden på FFC.

#kunnontyönpäivä
facebook.com/kunnontyo
@kunnontyo