Valresultatet för Jytys förbundsfullmäktige offentliggörs måndagen den 10 oktober efter kl. 15

2016-10-10

​Valresultatet för Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jytys förbundsfullmäktige offentliggörs måndagen den 10 oktober efter förbundsstyrelsens möte som börjar kl. 15. Valresultatet bekräftas under mötet.

Förbundsfullmäktiges valresultat bekräftas i enlighet med 5 § 7 mom. i valordningen. Resultatet offentliggörs via förbundets kanaler för informationsspridning på förbundets webbplats, i sociala medier (bl.a. Facebook, Twitter), per e-post till förbundets administration och föreningar samt till de valda.

I valet som förrättades den 26.9–9.10.2016 kl. 20.00 valdes medlemskårens representanter till förbundets högsta beslutande organ, dvs. till förbundsfullmäktige. Det fanns allt som allt 82 kandidater varav 43 väljs genom en bindande medlemsomröstning (förbundsomröstning) med ett majoritetsvalsätt.

Ledamöternas antal per valkrets är följande: området norra Finland 8 platser,området östra Finland 12 platser, området södra Finland 12 platser och området västra Finland 11 platser.

De kandidater från samma valkrets som fått näst flest röster valdes till ersättare i ordning enligt röstmängd. Antalet ersättare är hälften av den mängd egentliga medlemmar som valts inom valkretsen.