Utvärderingen av kommunal service sammanställs

2015-02-06

​Kommunförbundet har för avsikt att bilda en stiftelse för att stödja utvecklingen av den kommunala servicen. Stiftelsen ska disponera över informationsmaterial, mått och system som hänför sig till utvärderingen av verksamheten och dess effekter inom olika sektorer. Kommunförbundets styrelse beslutade om beredningen av en stiftelse den 5 februari 2015.

Kommunförbundet och förbundskoncernen har i sin ägo och besittning flera mått och system som bland annat hänför sig utvärderingen av verksamheten och dess effekter inom bland annat social- och hälsovården, den kommunala ekonomin samt undervisningen och kulturen. Avsikten är att samla dessa och eventuellt andra aktörers motsvarande verktyg så att både kommunerna och staten får tillgång till en allmännyttig och objektiv informationstjänst i utvecklingen av den kommunala servicen.

Avsikten är att stiftelsen ska bildas i enlighet med den nya lagen om stiftelser efter att lagen trätt i kraft, sannolikt i början av december nästa år.