Utredningen över barnskyddets förflutna framskrider - fler intervjuobjekt sökes

2015-01-20

​Utredningen över barnskyddets förflutna, som social- och hälsovårdsministeriet beställt av Jyväskylä universitet, framskrider enligt planen. Hittills har cirka 120 personer intervjuats, varav största delen har varit placerade på barnhem eller i fosterhem under 1950-70-talen.

De intervjuade kommer främst från Södra Finland. Flest intervjuer har gjorts i Nyland, Egentliga Finland och Mellersta Finland. Utredarna skulle gärna intervjua fler personer från i synnerhet Södra Karelen och hela Österbottens område. En person, som har egna erfarenheter av vanvård, antingen som yrkespersonal (till exempel som barnskyddsarbetare, familjevårdare) eller som barn vid en barnskyddsanstalt eller i en fosterfamilj på 1930-80-talet, kan anmäla sig till intervju.

Man kan anmäla sig till intervju på adressen lastensuojeluhanke@jyu.fi eller per telefon på numret 040 805 3930 vardagar kl. 9-15.

Utredningen blir klar våren 2016

Syftet med utredningen är att samla erfarenheter av det finska barnskyddet och särskilt av vården utom hemmet åren 1937-1983. Utredningen grundar sig på observationer om att vården utom hemmet inte alltid har kunnat erbjuda de utplacerade barnen en barndom utan vanvård.

Huvudsyftet med utredningen är att ge människor möjlighet att berätta om sina egna erfarenheter av barnskyddet. Genom dessa erfarenheter kan man få en uppfattning om det finska barnskyddet från en svunnen tid. Målet med utredningen är dessutom att påverka vården utom hemmet inom dagens barnskydd så, att vanvård inte förekommer och att den leder till ett omedelbart och undantagslöst ingripande. Utredningen blir klar våren 2016.