Undersökningen: Förändringarna ei arbetslivet har inte jämnat ut löneskillnaderna mellan könet

2015-03-09

​Enligt undersökningen har förändringen i uppgifts- och personalstrukturen minskat löneskillnaderna en aning. Däremot har förändringen i hierarkin i yrkesstrukturen och det att deltidarbete blivit allt vanligare, till och med ökat löneskillnaderna mellan könen en aning.

Kvinnornas större andel i deltids- och visstidsjobb bromsar upp likalönsutvecklingen. I de här anställningsförhållandena får kvinnorna också mindre lönenytta av rörligheten på arbetsmarknaden än men.

Med tanke på idén om lika löner är det mest oroväckande det faktum att trots att utbildningsnivån bland kvinnliga löntagare tydligt har höjts mer än bland manliga har den högre utbildningsnivån enligt undersökningen inte stött unga kvinnors karriärutveckling eller jämlikheten i avlöningen.

Resultaten från undersökningen kommer i fortsättningen att utnyttjas för att främja jämställdhet och lika löner.

Regeringens och arbetsmarknadsorganisationernas likalönsprogram avslutas i slutet av november. För närvarande förhandlar parterna om hur målet om lika löner skulle kunna uppnås.

Ytterligare information: Työelämän muutosten vaikutukset naisten ja miesten työmarkkina-asemaan ja samapalkkaisuuteen (STM:n raportteja ja muistioita 2015:10) http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1904181