Tidsplanen för beredningen av statsbudgeten för 2019

2018-08-06

Beredningen av statsbudgeten för 2018 inleds den 7. - 8. augusti med finansministeriets interna budgetförhandlingar. Regeringens proposition om statsbudgeten för 2019 offentliggörs den 17 september.

Preliminär tidsplan för budgetberedningen (med förbehåll för ändringar):

tis 7.8. – ons 8.8. Finansministeriets interna budgetförhandlingar

tors 9.8. Finansministeriets förslag till statsbudget sänds till ministerierna och publiceras på webben på adressen http://budjetti.vm.fi

ons 15. – tors 16.8. Budgetförhandlingarna mellan finansministeriet och de andra ministerierna

tis 28.8 – ons 29.8. Regeringens budgetförhandlingar (budgetmangling)

mån 17.9. Regeringens proposition om statsbudgeten behandlas vid finansutskottets extraordinära sammanträde och vid statsrådets allmänna sammanträde varefter den publiceras på webben.