Sote-reformen på remiss

2014-08-18

​ Social- och hälsovårdsministeriet skickar utkastet till proposition om ordnande av social- och hälsovården på remiss den 18 augusti 2014. Utlåtandena ska lämnas till social- och hälsovårds-ministeriet senast den 14 oktober 2014.

Utlåtandena ska skickas på det elektroniska frågeformulär som finns bifogat i social- och hälsovårds-ministeriets elektroniska begäran om utlåtande. På formuläret finns specificerade frågor om regeringens propositionsutkast. Det går att motivera svaren och dessutom har det reserverats gott om utrymme på formuläret för fritt formulerade kommentarer.

Social- och hälsovårdsministeriet skickar en länk till frågeformuläret till kommunerna och till de övriga aktörerna inom social- och hälsovården. Länken finns också på ministeriets webbplats www.stm.fi/sote-reformen. På samma adress finns också mer information och stödmaterial som hjälp för utformandet av utlåtandena. Begäran om utlåtande kan besvaras på finska eller svenska.

De social- och hälsovårdsområden som ska inrättas i samband med reformen och de kommuner som hör till dessa bestäms i lagen. Därför ombeds varje kommun i sitt utlåtande ge sin synpunkt på i vilket av dessa fem vårdområden kommunen bör placeras.
Det stiftas en särskild lag om kommunerna som hör till sote-områdena, samt om övergångsperiodens personal- och egendomsarrangemang. Lagen ingår i den lagförslagshelhet som är på remiss.

De svar som ges är offentliga. Ministeriet publicerar ett första sammandrag av utlåtandena så snart som möjligt efter att remisstiden har löpt ut. Regeringens lagproposition kommer att finslipas på basis av utlåtandena. Propositionen ska ges till riksdagen i november 2014.