Social- och hälsovårdsministeriet ber om yttranden för utvecklande av aktiveringsmodellen inom utkomstskyddet för arbetslös

2018-06-25

​Social- och hälsovårdsministeriet ber om yttranden om ett utkast till en regeringsproposition till riksdagen där det föreslås att även sysselsättningsfrämjande åtgärder som ordnas av vissa organisationer samt kommuner och arbetsgivare ska betraktas som aktivitet i den så kallade aktiveringsmodellen inom utkomstskyddet för arbetslösa. Remissyttranden kan lämnas fram till den 2 augusti 2018.

Förslaget baserar sig på det beslut som regeringen fattade i våras om att utveckla den aktiveringsmodell som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. 

I propositionen föreslås att till skillnad från i nuläget ska i fortsättningen även verksamhet som ordnas av vissa organisationer samt av kommuner och arbetsgivare godkännas som sådan aktivitet som förutsätts i aktiveringsmodellen inom utkomstskyddet för arbetslösa. Avsikten är att utvidga det antal aktörer som ordnar verksamheten.

Inga ändringar föreslås i fråga om verksamhetens innehåll, utan den ska fortfarande bestå av träning eller annan verksamhet som förutsätter deltagande och som stöder personens sysselsättning.

Läs mera: https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/stm-pyytaa-lausuntoa-tyottomyysturvalain-aktiivimallin-kehittamiseksi?_101_INSTANCE_yr7QpNmlJmSj_languageId=sv_SE