Skyldigheten att ta emot arbete skärps i syfte att förkorta arbetslöshetsperioderna

2016-10-20

​Regeringen lämnade den 20 oktober 2016 till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Propositionen syftar till att påskynda mottagandet av arbete och förkorta arbetslöshetsperioderna. Genom ändringarna betonas att arbetslöshetsförmåner kräver motprestationer samt att arbetslösa personer har skyldighet att söka arbete och förbättra sina förutsättningar för sysselsättning.

Enligt propositionen har arbetslösa efter att skyddet för yrkesskicklighet på tre månader upphört skyldighet att som ett villkor för att få arbetslöshetsförmåner söka och ta emot även sådant heltidsarbete där lönen för arbetet efter kostnaderna för mottagandet av arbetet är mindre än den arbetslöshetsförmån som betalas till personen.

Enligt de föreslagna ändringarna anvisas arbete även utanför pendlingsregionen, som sträcker sig 80 kilometer från hemmet. Om personen har tillgång till egen bil, förutsätts att han eller hon använder bilen till arbetsresor även utanför pendlingsregionen. Det att arbetsplatsen ligger utanför pendlingsregionen är inte längre en giltig orsak att lämna arbetet.

Den tidsperiod utan ersättning som föreläggs på grund av vägran att ta emot arbete förlängs, om en arbetslös person vägrar ta emot ett säkert jobb.

Läs mera: http://tem.fi/sv/artikel/-/asset_publisher/tyon-vastaanottamisvelvollisuutta-tiukennetaan-tyottomyysjaksojen-lyhentamiseksi