Skattesatsen sjunker för 26 000 kommuninvånare

2018-11-20

Nästa år sjunker kommunalskatten för cirka 26 000 invånare, då fem kommuner har beslutat sänka sin skattesats för år 2019. Dessa är Finström, Kitee, Kumlinge, Gustavs och Mariehamn.

– I Kitee sjönk skattesatsen med rentav 0,50 procentenheter. Det är ett resultat av ett långsiktigt arbete för att balansera ekonomin. Ännu år 2014 var Kitee bland kommunerna med de högsta skattesatserna, säger Kommunförbundets chefekonom Minna Punakallio.

Skattesatsen oförändrad i de största städerna

De största städerna, dvs. Esbo, Helsingfors, Tammerfors, Uleåborg, Vanda och Åbo har valt att inte ändra skattesatsen.

Sammanlagt 260 kommuner har valt att inte ändra sin skattesats.

En medelinkomsttagare med en månadslön på cirka 3 600 euro betalar i genomsnitt 7 500 euro i kommunalskatt per år.

Måttlig höjning av fastighetsskatterna

Totalt 34 kommuner höjer den allmänna fastighetsskattesatsen, fastighetsskattesatsen för byggnader som används för stadigvarande boende eller fastighetsskattesatsen för andra bostadsbyggnader, medan 9 kommuner sänker fastighetsskattesatserna. Fastighetsskattenivån är fortfarande låg i internationell jämförelse.

– Nästa år uppgår fastighetsskatten för boende och sommarstugor i genomsnitt till cirka 190 euro per invånare, säger Henrik Rainio, tf direktör för kommunalekonomiska enheten.

Fastighetsskatterna uppskattas nästa år ge intäkter på sammanlagt 1,85 miljarder euro. Det är omkring 4 procent av kommunernas inkomster.

Närmare upplysningar:

Timo Reina, vice verkställande direktör, tfn 040 555 8458
Minna Punakallio, chefekonom, tfn 040 751 5175
Henrik Rainio, tf direktör för kommunalekonomiska enheten, tfn 050 596 9635