Jyty: Chockerande att Finska Litteratursällskapet struntar i kollektivavtalen

2014-04-01

​Finska Litteratursällskapet SKS anställda har inget gällande kollektivavtal från och med 1.4, då arbetsgivaren har lämnat arbetsgivarförbundet och det gällande kollektivavtalet löper ut. Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty fördömer SKS likgiltighet för det etablerade kollektivavtalssystemet.

Jyty är förgrymmat över beslutet, genom vilket SKS anställda saknar kollektivavtal från och med 1.4. Efter att ha gått ut ur Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf blir SKS en så kallad vild arbetsgivare och inget gällande kollektivavtal för personalen följs. Det allmänna avtal som hittills har reglerat arbetsvillkoren går ut 31.3.

”Personalen har ingen kännedom om framtiden och villkoren i sina egna arbetsförhållanden. Efter mars månad har personalen inget som helst kollektivavtal som tryggar ens miniminivån. Till exempel löften om löneförhöjningar i enlighet med Sysselsättnings- och tillväxtavtalet har bara getts muntligt, och arbetsgivaren har inte gått med på att underteckna något skriftligt avtal om höjningar”, konstaterar Jytys arbetsmarknadsombudsman Päivi Salin.

Jyty är chockerat över arbetsgivarens beslut som klipper av det avtalssamarbete mellan Jyty och SKS som pågått i åratal och i god anda. Då avtalet löper ut innebär det också att de anställda inte heller har någon förtroendeman som trygghet från och med första april.
SKS är ett forskningsinstitut och en kulturorganisation som får statsstöd. SKS är en privat arbetsgivare med cirka hundra anställda.

”Vi har ingen förståelse för att en arbetsgivare som representerar bildningsarbete och får statsstöd struntar i det etablerade kollektivavtalssystemet. Vi har sedan senaste höst försökt få förhandlingskontakt med arbetsgivaren för att få till stånd en reform av SKS kollektivavtalet, men försöken har varit resultatlösa”, berättar arbetsmarknadsombudsman Päivi Salin.