Riksomfattande företagshälsovårdsbolag för den offentliga sektorn

2018-08-15

​Byggandet av en företagshälsovårdskoncern för kommunsektorn framskrider. Enligt kommunallagen ska företagshälsovårdens sjukvårdstjänster och andra hälsovårdstjänster, vars ordnande är frivilligt för kommunerna, bolagiseras eller upphöra senast den 1 januari 2019.

- För att inte enskilda kommuner ska behöva bolagisera sin verksamhet ensamma har Keva, Kommunförbundet och vissa städer, kommuner och sjukvårdsdistrikt startat ett projekt för att utreda om det bland de offentliga aktörerna finns intresse för att bilda en gemensam, riksomfattande företagshälsovårdskoncern. Projektets ekonomiska förutsättningar har också utretts, säger Hanna Tainio, vice verkställande direktör vid Kommunförbundet.

- En fungerande företagshälsovård är utöver sitt egentliga uppdrag en stark lokal livskraftsfaktor. Kommunförbundet stöder konceptet om ett riksomfattande företagshälsovårdsbolag för den offentliga sektorn.

Kommunen eller samkommunen och deras dotterbolag kan fortsätta att producera företagshälsovårdstjänster för sina anställda precis som andra arbetsgivare. Kommunens lagstadgade skyldighet att vid behov ordna förebyggande företagshälsovård för andra än de kommunalt anställda ska enligt planerna tas över av landskapen.

Kommunfältet visar intresse för den nya samarbetsmodellen

Kommunerna och sjukvårdsdistrikten har visat stort intresse för projektet om ett gemensamt företagshälsovårdsbolag.

- I projektet utreds nu de juridiska och ekonomiska frågorna kring verksamheten samt bildandet och förvaltandet av riksomfattande offentligt ägda företagshälsovårdsbolag, säger Pirkka-Petri Lebedeff, ledande jurist.

- De kommuner, städer och sjukvårdsdistrikt som vill delta i projektet ska anmäla sitt intresse inom augusti för att ha en möjlighet att föra fram sina synpunkter och önskemål om de kommande bolagens syfte, målsättningar, verksamhetsprinciper och förvaltningsstruktur samt om innehållet i delägaravtalen när bolagen bildas, säger Lebedeff.

Närmare upplysningar:
Hanna Tainio, vice vd, tfn 050 567 1624
Pirkka-Petri Lebedeff, ledande jurist, tfn 0500 482 016