Regeringen har förbundit sig till att balansera kommunernas ekonomi

2016-09-05

​Uppgifterna som finansministeriets tjänstemän överlämnat till löntagarorganisationerna inom kommunbranschen och som publicerats på finansministeriets webbplats motsvarar även regeringens hållning, bekräftar kommun- och reformminister Anu Vehviläinen.

- I enlighet med utlåtandet av den 1 september 2016 efter regeringens budgetmangling antas kommunernas ekonomi närma sig ett balansläge som motsvarar regeringens målsättning (-0,5 procent i förhållande till totalproduktionen år 2019). Ifall utvecklingstrenden avviker från detta mål har regeringen förbundit sig till korrigerande åtgärder i enlighet med planen för de offentliga finanserna. Då regeringen utvärderar balansen inom kommunernas ekonomi fäster man särskild uppmärksamhet vid konkurrenskraftsavtalets och 2017 års budgets konsekvenser för kommunernas ekonomi, konstaterar Vehviläinen.

- Regeringen kommer att utvärdera läget för kommunernas ekonomi nästa gång våren 2017 i samband med planen för de offentliga finanserna, säger Vehviläinen.

Läs mera: http://vm.fi/documents/10623/1985149/Kilpailukykysopimus+ja+kuntatalouden+n%C3%A4kym%C3%A4t/0c673f67-6611-48bf-a080-b04714378a04  (på finska)