Regeringen fattade beslut om den regionala fördelningen av årets anslag för sysselsättning och arbetslöshetsförmåner

2017-01-19

​Regeringen fattade den 19 januari 2017 beslut om den regionala fördelningen av årets anslag för sysselsättning och arbetslöshetsförmåner. Från ingången av 2017 genomförs en tvåårig finansieringsreform, där möjligheten att använda arbetslöshetsförmåner utsträcks till finansiering av lönesubventionerat arbete och startpeng.
Läs mera:
http://tem.fi/sv/artikel/-/asset_publisher/tyollisyys-ja-tyottomyysetuusmaararahoja-jaettiin-ely-keskuksille