Regeringen återtar höjningarna i avgifterna för småbarnspedagogik

2016-09-09

​Regeringen återtar den proposition med förslag till lag om klientavgifter inom småbarnspedagogiken och till lagar om ändring av 13 § i lagen om småbarnspedagogik och av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården som avlåtits till riksdagen den 14 april 2016. Statsrådet fattade beslut om saken på torsdagen under sitt allmänna sammanträde.

Regeringen beslöt under budgetmanglingen den 1 september i anslutning till beredningen av budgetpropositionen för 2017 att avgifterna för småbarnspedagogisk verksamhet sänks. Höjningen av avgifterna genomförs inte. Detta för att främja och uppmuntra till arbete.

Enligt en regeringsproposition som avlåtits till riksdagen genomförs lättnader i avgifterna för låginkomstfamiljer på 2-3 personer. Det här förbättrar särskilt ensamståendes möjligheter att ta emot arbete. Avgifterna för småbarnspedagogisk verksamhet uppskattas sjunka med 10 miljoner euro.

Undervisnings- och kulturministeriet bereder en ny regeringsproposition om klientavgifter inom småbarnspedagogiken.