Mest brist på arbetskraft inom hälso- och socialsektorn, mest överutbud på arbetskraft fanns bl.a. i yrken kontorssekreterare

2016-10-03

​Mest överutbud på arbetskraft fanns i yrkena kontorssekreterare, skräddare, sömmerskor och körsnärer, möbelsnickare samt grafiska multimediadesigners. Nya yrken på listan över yrken med överutbud är musiker, sångare och kompositörer, samhälls- och kulturforskare samt tjänstemän, såsom banktjänstemän.

Yrkesbarometern utarbetas två gånger om året. Nästa gång publiceras uppgifterna i mars 2017. Den senaste yrkesbarometerns uppgifter finns i sin helhet på adressen www.ammattibarometri.fi

Analysen om barometern finns på arbets- och näringsministeriets webbplats www.tem.fi/julkaisut (på finska)

Läs mera:
http://tem.fi/sv/artikel/-/asset_publisher/pulaa-laakareista-ja-tyonjohtajista-ylitarjontaa-sihteereista