Medelpensionen 1 656 euro i månaden

2018-03-27

​ I fjol var den genomsnittliga totalpensionen 1 656 euro i månaden, ca 20 euro mer än år 2016. Medianpensionen var 1 434 euro i månaden, 30 euro mer än år 2016.

Männens medelpension var 1 874 euro i månaden och kvinnornas 1 476 euro i månaden, dvs. en dryg femtedel mindre. Endast i Utsjoki fick kvinnorna i genomsnitt större pensioner än männen.

Nästan 40 procent av pensionstagarna fick mindre än 1 250 euro i månaden i pension. Bland dem är två av tre kvinnor. Mer än 3 000 euro i pension får sju procent av pensionstagarna. En klar majoritet av dem är män.

De största genomsnittliga totalpensionerna betalades i Grankulla i Nyland, de minsta i Storå i Södra Österbotten. Nästan 40 procent får mindre än 1 250 euro i månaden i pension. I varannan kommun utgör pensionstagarna redan mer än 40 procent av befolkningen, i 35 kommuner mer än hälften.

Läs mera: https://www.etk.fi/sv/tiedote/medelpensionen-1-656-euro-manaden/