Meddelande från Jyty till alla medlemmar om regeringens nedskärningsförslag

2015-09-14

​Regeringen meddelade tisdagen den 8 september om kraftiga försämringar i anställningsvillkoren. Detta har väckt stor debatt och många frågor om vad som kommer att ske härnäst.

På nedskärningslistan står bland annat färre semesterdagar, att trettondagen och Kristi himmelsfärdsdag ändras till ledighet utan lön utan att förkorta årsarbetstiden, skärpt karenstid vid sjukdom, halverad övertidsersättning och minskat söndagstillägg.

Jyty vill betona följande för sina medlemmar:

· I regel utgår nu gällandetjänste- och arbetskollektivavtal den 31.1.2017 (gäller bl.a. kommunen, kyrkan och Jytys privata sektor). Avsikten är att regeringens planerade ändringar av lagstiftningen ska träda i kraft efter tjänste- och arbetskollektivavtalens utgång, dvs. år 2017.

· De ändringar av lagstiftningen som regeringen nu planerar kommer att lösa upp det avtalssystem som varit med om att skapa vårt välfärdssamhälle och principen att arbetstagarens ställning är tryggad på en tillräckligt hög nivå. Arbetslagstiftningen har hittills skyddat den svagare parten, dvs. minimivillkor har ställts upp, inte maximivillkor. STTK utreder för närvarande lagligheten hos regeringens proposition.

· Jyty godkänner inte att vårt avtalssystem skrotas och inte heller de försämringar som främst riktas mot lågavlönade, kvinnodominerade branscher. Nedskärningarna i de långa semestrarna (38 dagar) berör de äldsta arbetstagarna inom kommun och kyrka och fler sjukledigheter är därför att befara. Det är svårt att se att de föreslagna försämringarna kommer att medföra de besparingar man vill uppnå. Övertids- och söndagstilläggen har stor betydelse för låginkomsttagare. Lokalt avtalande läggs långt på framtiden, om ens det.

· Kommunens huvudavtalsorganisationer diskuterar kommande åtgärder.

· STTK:s arbetsutskott sammanträder måndag 14.9 och STTK:s styrelse onsdag 16.9.

Ytterligare information:
Jytys ordförande Maija Pihlajamäki, tfn 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi
Jytys intressebevakningschef Marja Lounasmaa, tfn 040 594 5872, marja.lounasmaa@jytyliitto.fi