Maija Pihlajamäki kandiderar för ordförandeposten i Jyty

2016-05-19

Förvaltningsmagister Maija Pihlajamäki som lett Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty sedan senvåren 2010 fick starkt stöd den 18 maj att fortsätta som ordförande för förbundet.

Hon fick förfrågan om att fortsätta som förbundets ordförande i samband med fullmäktiges vårmöte i Kommunernas hus i Helsingfors av representanter för grupper som verkar inom Jytys förvaltning.

Pihlajamäki berättade för sina understödsgrupper att hon ställer sig till förfogande för ordförandeposten i förbundsfullmäktige inför kommande fyraårsperiod. Detta förutsatt att nya fullmäktige som väljs under höstens konstituerande möte den 24–25 november så beslutar.

Ytterligare information: kommunikationschef Kari Hietamäki, tfn 040 5020115, kari.hietamaki@jytyliitto.fi