Landskapsreformens förändringsledare byts, uppdraget som förändringsledare lediganslås under september

2017-08-28

Förändringsledaren Pauli Harju som varit verksam vid finansministeriet har svarat för organiseringen av den förnyade landskapsförvaltningen. Förändringsledaren byts då Harju återvänder till sin post som landskapsdirektör vid Norra Österbottens förbund från och med början av november.

Tidpunkten är naturlig, eftersom fokus inom reformen nu i allt större mån flyttas mot verkställandet. Harju sköter förändringsledarens uppgifter vid finansministeriet ända till mitten av oktober.

Uppdraget som förändringsledare lediganslås under september. Förändringsledaren kommer att arbeta vid finansministeriets kommun- och regionförvaltningsavdelning. Förändringsledaren har till uppgift att under ledning av projektchefen för landskapsreformen leda och samordna det regionala genomförandet av reformen samt inrättandet och utvecklandet av landskapen i anknytning till detta. Arbetet kommer att ske i samarbete med landskapsförbunden, kommunerna, samkommunerna, statens regionförvaltning och de nya landskapen.