Landskaps- och vårdreformen finansieras enligt den förändrade tidsplanen

2018-08-10

​Finansminister Petteri Orpos budgetförslag siktar på fortsatt ekonomisk tillväxt och förbättrad sysselsättning. Förslaget offentliggörs i sin helhet på finansministeriets webbplats torsdagen den 9 augusti.

För förberedelser av landskaps- och social- och hälsovårdsreformen föreslås ett anslag på 213 miljoner euro. Beloppet specificeras när ministerierna behandlar effekterna av den ändrade tidsplanen i sina bilaterala förhandlingar med finansministeriet. Dessa anslag riktas särskilt till att etablera landskapsförvaltningen och till att grunda servicecentra samt till IKT-förändringsstöd.

Läs mera: https://vm.fi/sv/artikel/-/asset_publisher/ministeri-orpon-budjettiehdotus-2019