Lagförslagen om klientens valfrihet och social- och hälsovårds- och landskapslagen

2016-12-22

​På den här sidan hittas det lagutkast som regeringen offentliggjorde 21.12.2016 om hur klienten kan välja tjänster bland de social- och hälsotjänster som omfattas av valfriheten. Syftet med lagen är att valfriheten ska öka klientens möjligheter att påverka, göra att man snabbare får vård och förbättra tjänsternas kvalitet och kostnadseffektivitet.
Läs mera:
http://alueuudistus.fi/sv/artikkeli/-/asset_publisher/10616/x-2