Lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården trädde i kraft 1.3.2016

2016-03-23

Lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården trädde i kraft 1.3.2016. ​Syftet med den nya lagen är att främja klientsäkerheten och socialvårdsklienters rätt till socialvård av god kvalitet och till gott bemötande. Lagen klargör även rättigheterna och förpliktelserna för yrkesutbildade personer inom socialvården.

Valvira beviljar på ansökan rätt att utöva socialvårdsyrke som legitimerad yrkesutbildad person samt antecknar på ansökan rätt att använda skyddad yrkesbeteckning inom socialvården för yrkesutbildade personer inom socialvården som utbildats i Finland eller utomlands.

Valvira kan bevilja yrkesutbildade personer inom socialvården tre olika slags rättigheter att utöva yrket:
- rätt att utöva yrke som legitimerad yrkesutbildad person inom socialvården
- rätt att använda yrkesbeteckning för en yrkesutbildad person med skyddad yrkesbeteckning
- begränsat tillstånd att utöva yrke

Läs mera: https://www.valvira.fi/web/sv/socialvard/yrkesrattigheter-inom-socialvarden