Lagen om småbarnspedagogik i första behandling

2018-06-22

​Riksdagen har godkänt i första behandling lagen om småbarnspedagogik. Innehållet i lagförslaget godkändes enligt kulturutskottets betänkande (KuUB 5/2018). I betänkandet ingår fyra reservationer.

Den nya lagen stärker småbarnspedagogikens ställning som en del av utbildningsvägen. Författningsändringarna förtydligar de skyldigheter som enligt lagen tillfaller anordnarna men innebär inga nya skyldigheter för kommuner och andra anordnare.

Läs mera: https://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/smabarnspedagogik-I-behandling.aspx