Jyty: Lågavlönat ungdomsarbete tvingar arbetarna till socialbranschen

2014-04-15

​Proffs läcker från kommunalt ungdomsarbete till socialbranschen för bättre lön. Trots att ungdomsarbetet fått högre status syns det inte i finansieringen. Förverkligandet av ungdomsgarantin krånglar.

Ungdomsarbetarna måste garanteras en konkurrenskraftig löneutveckling för att branschen fortsättningsvis ska attrahera professionella, kräver Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty.

"Yrkeskunniga, motiverade arbetare är av intresse för det kommunala ungdomsarbetet, föräldrarna och framför allt för ungdomarna. Ungdomsarbetarna gör ett ytterst viktigt arbete och uppskattningen bör också synas i lönesättningen", säger Maija Pihlajamäki i samband med Allianskryssningen som börjar på tisdagen.

Allianskryssningen som ordnas 15. -16.4 är årets största skolningstillfälle inom ungdomsbranschen.

Ungdomsarbetarna är en av de centralaste yrkesbranscherna inom Jyty. Enligt responsen från medlemmarna i olika delar av Finland hotar den otillräckliga löneutvecklingen redan tillgången till kunniga professionella i det kommunala ungdomsarbetet.

"Ungdomsarbetarna övergår gärna till socialbranschen, då lönerna där är flera hundra euro högre", säger Pihlajamäki.

Ungdomsgarantin i kraft, resurser saknas

Enligt den undersökning som gjordes senaste höst av Finlands Ungdomssamarbete Allians rf och Finlands Kommunförbund har betydelsen och uppskattningen av ungdomsarbetet ökat. Trots uppskattningen är utsikterna för finansieringen av ungdomsverksamheten inte särskilt optimistiska; merparten av kommunernas tjänsteinnehavare tror att finansieringen av ungdomsarbetet minskar eller hålles högst på samma nivå som nu under de kommande åren.

Den åtstramade kommunfinansieringen påverkar utom resurserna för det kommunala ungdomsarbetet också genomförandet av ungdomsgarantin som är inskriven i regeringsprogrammet. Enligt utredningen har ungdomsgarantin inte haft någon inverkan på resurserna för ungdomsarbetet i 75 % av kommunerna. I de kommuner där nya projekt har inletts i samband med ungdomsgarantin består de vanligaste nya tjänsterna av uppsökande ungdomsarbete och arbetsverkstäder.

"Det svaga ekonomiska läget medför naturligtvis utmaningar för alla kommunala sektorer. Att garantera tillräckliga penning- och personresurser för de unga är i själva verket detsamma som att sätta in pengar på banken. Med tidigt insatta åtgärder förebyggs många problem som senare kan bli dyrare – och många unga ges ett liv", säger Pihlajamäki.

Ytterligare uppgifter: Ordförande Maija Pihlajamäki, tfn  0400 537 756, maija.pihlajamaki (at) jytyliitto.fi

* Jyty företräder ca 65 000 tjänste- och befattningsinnehavare anställda i kommuner, kommunförbund, församlingar och den privata sektorn. Cirka 87 procent av Jytys medlemmar är kvinnor. Jyty är medlemsförbund i Tjänstemannacentralorganisationen STTK.