Kommunsektorns huvudavtalsorganisationer: Konkurrenskraftsavtalet inget hot mot kommunekonomin

2016-11-04

​Huvudavtalsorganisationerna som representerar kommunsektorns personal förundrar sig över påståendet att konkurrenskraftsavtalet kommer att dra ned kommunernas skatteintäkter, av vilket följer att kommunerna måste skära i servicen. Detta påstående har framförts bland annat i samband med budgetberedningen i Åbo och Tammerfors.

Sipiläs regering har gett ett entydigt löfte om att konkurrenskraftsavtalet är kostnadsneutralt för kommunernas ekonomi, konstaterar avtalsorganisationerna.

I praktiken medför detta att regeringen säkerställer att kommunerna har tillräcklig finansiering för att producera tjänsterna, vilket betyder att konkurrenskraftsavtalet inte ger upphov till några nedskärningar. Konkurrenskraftsavtalets huvudsakliga syfte är att främja sysselsättningen och därför är kommunsektorns huvudavtalsorganisationer med i avtalet. Organisationerna påpekar att nedskärningshoten strider mot konkurrenskraftsavtalet och stör dess genomförande. Organisationerna frågar om det finns intresse bland kommunarbetsgivarna att utträda ur konkurrenskraftsavtalet.

Kommunsektorns huvudavtalsorganisationer:
FÖRHANDLINGSORGANISATIONEN FÖR OFFENTLIGA SEKTORNS UTBILDADE FOSU RF
KOMMUNSEKTORNS UTBILDADE VÅRDPERSONAL KOHO RF
KOMMUNFACKETS UNION RF

Mer information:
FOSU:
ordförande Olli Luukkainen 0500 652 872
Kommunsektorns utbildade vårdpersonal KoHo:
Silja Paavola, Finlands närvårdar-och primärskötarförbund SuPer 050 527 5085
Rauno Vesivalo, Social- och hälsovårdens fackorganisation Tehy 040 587 4346
Kommunfackets union:
Päivi Niemi-Laine, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL 040 702 4772
Maija Pihlajamäki, Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty 0400 537 756