Kevas styrelse fattade beslut om resultatpremierna

2015-04-09

​Keva, som ansvarar för finansieringen av pensionerna i kommunsektorn och placeringen av pensionsmedlen, uppvisade i fjol bra resultat i placeringsverksamheten och lyckades effektivisera sin verksamhet i sin helhet.

Kevas styrelse har idag fattat beslut om de resultatpremier som betalas utifrån resultatet. Resultatpremierna kommer utgående från den resultatmatris som fastställdes på hösten 2013 att uppgå till ca 1,8 miljoner euro. Hela personalen omfattas av resultatpremiesystemet. Placeringsfunktionen har ett eget resultatpremiesystem som ökar den tillgängliga summan för resultatpremier med ca 390 000 euro.

Det resultatpremieindex som Keva tillämpar steg i fjol till 8,5 medan det året innan var 3,8 och föregående år 4,0. Indexet är sammansatt av sex mätare som mäter handläggningstiderna för pensionsansökningarna, svarsprocenten i telefontjänsten, verksamhetens kostnadseffektivitet och placeringsintäkterna.

- I snitt kommer Kevas hela personal att få en resultatpremie som motsvarar nästan en månadslön för det utmärkta arbete som utförts under året, säger verkställande direktör Jukka Männistö.

Nya anställda omfattas av resultatpremiesystemet om anställningen före utgången av året har varat i minst sex månader. Således får vd Männistö och vice vd Kimmo Mikander inte någon resultatpremie för i fjol. Männistö började på posten som verkställande direktör i augusti 2014 och Mikander började på Keva i mars 2015.

- Vice verkställande direktör Tapani Hellsténs resultatpremie är lägre än hans genomsnittliga månadsinkomst, säger Männistö.
Kevas styrelse beslutade på sitt möte på torsdagen också om att tillsätta ett belöningsutskott.

Utskottets uppgift är att bland annat bedöma nivån på de mål som den nuvarande resultatpremiematrisen baserar sig på, indikatorerna i matrisen och deras relativa vikt samt det maxbelopp som årligen ska användas för resultatpremier på hela Kevas nivå, säger Kevas vice styrelseordförande Kari Nenonen som fungerade som ordförande på mötet.

För ytterligare information:
styrelsens vice ordförande Kari Nenonen, tfn 09-8392 2101
verkställande direktör Jukka Männistö, tfn 050 4076381