​Pensionsutbetalningsdagar 2015

2015-01-08

Keva betalar ut pensionerna för kommunsektorns, statens, kyrkans och FPA:s personal.

Kommunsektorns pensioner betalas ut senast den 3 vardagen i varje månad. Om denna dag är en lördag, söndag eller en annan helgdag, betalas pensionen i regel ut föregående vardag i samma månad.

Statens pensioner betalas ut den 20 dagen i varje månad. Om denna dag är en lördag eller en helgdag, betalas pensionen ut redan föregående vardag.

Kyrkans och FPA:s pensioner betalas ut den första vardagen i varje månad.
Keva meddelar pensionstagaren separat per brev om utbetalningen av den första pensionsposten. Läs mera www.keva.fi