Villkoren för alterneringsledighet ändras 1.9.2014

2014-09-01

De lagändringar som gäller alterneringsledighet trädde i kraft 1.9.2014. Den som överväger att bli alterneringsledig gör klokt i att beakta följande centrala ändringar.

En arbetshistoria på 16 år

För att ha rätt till alterneringsledighet ska man i fortsättningen ha en arbetshistoria på 16 år i stället för de nuvarande 10 åren.

Inte direkt i pension efter alterneringsledighet

Man kan inte längre gå i pension direkt efter alterneringsledigheten. Ett undantag är de personer som kan gå i ålderspension i en yrkesbaserad pensionsålder innan de fyllt 63 år.

Övre åldersgräns för alterneringsledighet

En övre åldersgräns sätts för den som vill bli alterneringsledig. Efter att denna ålder uppnåtts kan personen inte längre bli alterneringsledig. För närvarande är den övre åldersgränsen 60 år och den är samma för alla oavsett av vilket pensionssystem personen omfattas. Den övre åldersgränsen gäller inte för personer födda före 1957. Alterneringsledigheten kan med andra ord inte börja efter utgången av den kalendermånad då personen uppnår den fastställda övre åldersgränsen på 60 år.

Alterneringsledighetens längd

Alterneringsledigheten förlängs så att den varar mellan 100 och 360 kalenderdagar.

Ytterligare information och råd om alterneringsledighet

Den egna arbetslöshetskassan eller FPA ger råd i frågor om alterneringsledighet. Frågorna om alterneringsledighet sorterar under arbetslöshetsstöd hos FPA.

Läs mer på webben www.keva.fi