Jytys medlemsundersökning: Ett förkrossande nej till regeringens planer på förkortad semester

2015-10-26

​Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jytys medlemmar ger regeringen kalla handen när det gäller dess planer på ett s.k. konkurrenskraftssprång på 5 procent genom tvångslagstiftningsförslag och förkortad semester. Medlemmarna är nu ovanligt redo att ta till fackliga stridsåtgärder för att försvara sina förmåner. Endast var femte person uppger sig vara emot fackliga stridsåtgärder (21,1 procent). Allt som allt 11 783 medlemmar svarade på Jytys medlemsundersökning med en blankett på nätet i början av oktober.

Löntagarcentralorganisationerna STTK, SAK och AKAVA samt arbetsgivarorganisationerna EK och KT förhandlar som bäst om kompenserande åtgärder genom vilka regeringens förslag till tvångslagstiftning kunde undvikas. Jytys undersökning gjordes med dessa förhandlingar i åtanke.

I undersökningen gavs fem alternativ till frågepåståenden: helt av samma åsikt, delvis av samma åsikt, varken av samma eller annan åsikt, delvis av annan åsikt och helt av annan åsikt.

Helt av annan åsikt eller delvis av annan åsikt var nästan alla av Jytys medlemmar om påståendet ”Vi sänker lönerna med exempelvis 5 procent från nuvarande nivå”. Lika hårt dömdes det lagförslag ut som skulle förkorta semestern från 38 dagar till 30 för dem som varit i tjänst i 15 år.

Jyty påminner om att en minskning av antalet semesterdagar i hög grad gäller kommunsektorn inom vilken personer som har varit i tjänst i minst 15 år har rätt till 38 dagar semester. Givetvis finns det även andra branscher som har 38 semesterdagar. I dagens läge intjänas 28 semesterdagar med fem års erfarenhet och 30 dagar med tio års erfarenhet. En sänkning av semesterpenningen skulle innebära en avsevärd lönesänkning på årsnivå för personer som har rätt till den längsta semestern.

”Låt oss ge ett exempel! En arbetstagare som har en semester på 38 dagar och en månadslön på 2 500 euro har i dag en semesterpenning på 1 800 euro. Om semestern förkortas med åtta dagar, är semesterpenningen 1 500 euro. Om den skärs ner med 30 procent enligt regeringens förslag, är semesterpenningen 1 050 euro. En lågavlönad, kommunalt anställd arbetstagare förlorar med andra ord 750 euro från sin semesterpenning, dvs. 42 procent, vilket är betydligt mer än andra blir av med. Dessutom tillkommer naturligtvis förkortningen av semestern med åtta dagar, vilken motsvarar cirka 952 euro.”

Jyty poängterar att den längre semesterförmånen har varit ett sätt att locka folk att arbeta inom kommunernas basservice och välfärdstjänster, då det inte har varit möjligt att konkurrera med lönen.

Införandet av en karensdag vid sjukledighet motsätter sig största delen av alla som deltog i Jytys undersökning, detsamma gäller sänkningen av lönen till 80 procent för sjukdag 2–8.

Moderata löneuppgörelser är Jytys medlemmar däremot beredda att göra.

Jytys undersökning genomfördes i början av oktober. 89,6 procent av respondenterna var kvinnor, vilket beskriver Jytys nuvarande medlemsfördelningen väl. 77,8 procent av alla som svarade var anställda i kommuner eller samkommuner, 15,4 procent var anställda hos stiftelser, kommunalägda aktiebolag eller hos andra privata arbetsgivare, 2,7 procent var anställda i församlingar och 4,1 procent stod utanför arbetslivet. Av respondenterna hade 52,6 procent varit medlemmar i Jyty i 15 år eller mer, 12,4 procent i 11–15 år, 15,5 procent i 6–10 år och 19,5 procent i fem år eller mindre.

Ytterligare information: ordförande Maija Pihlajamäki, tfn 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi

* Jyty representerar cirka 62 000 tjänste- och befattningshavare som är anställda inom kommuner, samkommuner, församlingar och privata sektorn. Cirka 87 procent av medlemmarna är kvinnor. Jyty är STTK:s medlemsförbund.