Jytys fullmäktige godkände branschvisa avtal enligt avtalet om stärkt konkurrenskraft

2016-06-01

​I huvuddelen av Jytys branschvisa avtal nådde man inom utsatt tid förhandlingslösningar i enlighet med konkurrenskraftsavtalet. Det högsta beslutande organet i Jyty, förbundsfullmäktige, godkände 31.5 på sitt möte som hölls i Vanda alla förhandlingsresultat som uppnåtts inom utsatt tid.

Enligt Jytys ordförande Maija Pihlajamäki var de branschvisa förhandlingarna om tillämpningen inte lätta. Speciellt svåra var förhandlingarna om förlängningen av arbetstagarnas årliga arbetstid med 24 timmar.
”Arbetsgivaren krävde att arbetstiden förlängs med hela dagar och nedskärningarna skulle genomföras med att förkorta semestrarna. Detta alternativ passade inte oss.”

Lösningen som nu uppnåddes betyder t.ex. inom de branscher som vi representerar inom ramen för kommunsektorns avtal, att arbetstiden per vecka i alla arbetstidsformer förlängs med 30 minuter. Det betyder 6 minuter per arbetsdag i veckan.

Andra smärtpunkter i förhandlingarna var överlevnads- eller krisklausulen, arbetsbankfrågan som hör till lokala avtal, förtroendemännens ställning och tillgång till information samt naturligtvis nedskärningen med 30 % av den offentliga sektorns semesterpenning för en bestämd tid, 2017–2019, som redan funnits med från första början.

Förhandlingarna underlättades inte heller av regeringens linjedragning, enligt vilken man planerar att införa försök med arbetsprovtjänst och skyldighet att ta emot arbete med en lönenivå som ligger under arbetslöshetsersättningen.

För att konkurrenskraftsavtalet ska kunna föras lyckligt iland krävs det enligt Pihlajamäki också att landets regering lever upp till sina löften om skattelindringar. ”Arbetstagarsidan väntar även på svar från regeringen gällande de försvaganden av de arbetslösas ställning som regeringen ställt i utsikt. Regeringen informerar om sin ståndpunkt en av de närmaste dagarna.”

Arbetsmarknadsorganisationerna bedömde på onsdagen 1.6 hur vältäckande resultatet av förhandlingarna om konkurrenskraftsavtalet är, och därefter ser man om ett tillräckligt antal löntagare faller under avtalet.

Mera om förhandlingsresultaten för de branscher som representeras av Jyty i följande länk:
Läs mera:
http://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/kilpailukykysopimusneuvottelut/Sivut/default.aspx#sthash.nMsGy1aY.dpuf

Ytterligare information: ordförande Maija Pihlajamäki, tfn 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi, intressebevakningsdirektör Marja Lounasmaa, tfn. 040 5945872, marja.lounasmaa@jytyliitto.fi

* Jyty representerar cirka 55 000 tjänste- och befattningshavare som är anställda inom kommuner, samkommuner, församlingar och privata sektorn. Cirka 87 procent av medlemmarna är kvinnor. Jyty är STTK:s medlemsförbund.