Jyty: Om avtalssamhället går i graven finns det bara förlorare

2015-09-21

​Maija Pihlajamäki, ordförande för Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty, befarar att avtalens tidevarv oåterkalleligen kommer att vara förbi, om regeringens nedskärningar genomförs och diktatpolitik genom tvångslagstiftning blir vanligare. Det i sin tur kommer att leda till oro och ökade motsättningar på arbetsmarknaden.

”Jag skulle inte ge mig på att begrava avtalssamhället. Det förlorar alla på. Vi måste ända in i det sista försöka hitta kompenserande åtgärder till regeringens förslag för att uppnå ett samhällsfördrag. Målet bör ändå vara en rättvisare lösning än de nedskärningslinjedragningar som regeringen lade fram för några veckor sedan, en lösning som på ett bättre sätt tar arbetstagarnas rättigheter i beaktande”, framhåller Pihlajamäki.

Arbetstagarorganisationerna presenterade i slutet av sommaren flera olika alternativ för hur man kunde hjälpa fram ett s.k. produktivitetssprång. Enbart genom lönesänkningar kommer vi inte att kunna lösa konkurrenskraftsproblemen och fylla igen hållbarhetsgapet. Några av alternativen som lades fram var bl.a. fortsatt moderata löneuppgörelser, ökat lokalt avtalande och flexibla arbetstider. Motparten förhöll sig avogt till dessa.

Fredagens demonstration talar enligt Jytys ordförande Pihlajamäki, som även talade vid Jämsä-föreningens 50-årsjubileum lördagen den 19.9, sitt tydliga språk – måttet börjar vara rågat för medborgarna på grund av regeringens orättvisa riktlinjer som kränker människornas rättskänsla.

Mest bestörta över de planerade nedskärningarna bland Jytys medlemmar är de kvinnor i låglönebranscher som arbetar inom kommunen, privata sektorn och kyrkan och som berörs mest av nedskärningarna. Sådana yrkesgrupper finns inom de branscher Jyty representerar framför allt inom arbetstagargrupper som arbetar med social- och hälsovårdstjänster, sekreterar- och förvaltningsarbete, inom biblioteksbranschen, som avbytare inom lantbruket, i grundskolor och skolor och med små barn och ungdomar.

”Jag har alltid trott på avtalssamhället och på att det sist och slutligen är det som kommer att ge bästa möjliga slutresultat – även då det gäller att göra produktivitetssprång. Avtalande och en fortsättning på avtalssamhället måste jag tro på även nu, trots att min tro på det har prövats hårt under de senaste veckorna.”

Enligt Pihlajamäki har vi här i Finland årtionden av goda erfarenheter av hur det finländska arbetet och arbetstagarna klarar av att förändras. Ibland ligger hinder på vägen och allt framskrider långsammare, men det går trots allt hela tiden framåt.

De effektivaste samhällsfördragen som främjar det finländska samhället och välbefinnandet på arbetsplatserna uppstår enligt Pihlajamäki på tusen och åter tusen arbetsplatser. ”Det är här vi ska leta efter de möjligheter med vilka vi kan förändra arbetslivet till det bättre, om bara viljan finns och stödet är tillräckligt.”

Vikten av gott ledarskap är någonting som enligt Pihlajamäki aldrig kan lyftas fram för mycket. Med hjälp av god praxis som utgår från arbetsgemenskaperna och ett bra ledarskap är det möjligt att uppnå resultat som kan mätas i pengar och avsevärda produktivitetssprång, till och med skutt, bara olika sorters människor och deras olika färdigheter uppskattas på arbetsplatserna. ”Detta om något är vägar som leder till bättre arbetsmotivation, ökad trivsel på arbetsplatserna och därigenom till den så omtalade bättre produktiviteten som även regeringen efterlyser.”

För att trygga den finländska välfärdsstaten och stärka grunden till den behövs en verktygslåda med ett omfattande innehåll, betonar Pihlajamäki. ”För att få ihop innehållet till denna verktygslåda behövs alla finländare. Även de instanser som representerar arbetsgivarna.”

”Nu är det inte läge för EK eller kommunarbetsgivarna att gömma sig bakom regeringens rygg. Även Jytys centralorganisation STTK har uppgett sig vara redo att söka lösningar vid förhandlingsbordet. Det förslaget hoppas vi även andra nappar på.”

Ytterligare information: ordförande Maija Pihlajamäki, tfn 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi

* Jyty representerar cirka 62 000 tjänste- och befattningshavare som är anställda inom kommuner, samkommuner, församlingar och privata sektorn. Cirka 87 procent av medlemmarna är kvinnor. Jyty är STTK:s medlemsförbund.