Jyty: Lösningen måste vara rättvis

2015-09-30

​Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty anser det vara positivt att förhandlingarna mellan arbetsgivarorganisationerna och löntagarorganisationerna fortsätter utgående från åtgärder och metoder som kunde ersätta regeringens, på tvångslagstiftning grundade och orättvisa, lagpaket.

Även om regeringen på onsdagen lämnar ett tillkännagivande till riksdagen om så kallad tvingande lagstiftning, och säger sig hålla fast vid sitt mål om 5 plus 5 procent, är det välkommet med tilläggstid för att hitta en arbetsmarknadslösning som förbättrar kostnadskonkurrenskraften. Att arbeta för att hitta en lösning och backa i fråga om förhandskrav får inte utgöra en prestigefråga.

Jyty betonar att kärnan i den ersättande lösningen måste grunda sig på rättvisa och på jämlik behandling av löntagarna. Det kan inte vara så att låg- och mellanavlönade, kvinnodominerade sektorer är de största betalarna av arbetsmarknadslösningen. Enligt Jyty ska målet alltjämt vara att arbetsmarknadsparterna lyckas förhandla fram ett avtal som ersätter den tvingande lagstiftning som regeringen har presenterat för att genomföra nedskärningar.

Enligt Jyty skulle även regeringens senaste förslag, om det genomförs, strida mot ett fritt avtalssystem, eftersom det inskränker endast på löntagarorganisationernas avtalsfrihet. Många jurister anser att regeringens förslag fortfarande strider mot grundlagen.

Ytterligare information: ordförande Maija Pihlajamäki, tfn 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi

* Jyty representerar cirka 62 000 tjänste- och befattningshavare som är anställda inom kommuner, samkommuner, församlingar och privata sektorn. Cirka 87 procent av medlemmarna är kvinnor. Jyty är STTK:s medlemsförbund.