Jyty: Genom budgeten bort från uppsägningarnas väg

2018-08-10

 Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jytys ordförande Maija Pihlajamäki varnar landets regering, som samlats för att bereda budgeten för år 2019, för åtgärder, med vilka man skär ner kommunernas statsandelar och på så sätt också tar av bl a arbetstagare i de stödtjänsteproducerande kvinnodominerade branscherna.

Det senaste exemplet är Lahden ammattikorkeakoulu (LamK), där personalen 7.8 informerades om samarbetsförhandlingar som inleds 20.8. Orsaken är att man försöker spara tre miljoner nästa år. I personalutgifter skulle det innebära ett eurobelopp på ungefär 50 årsverken. För tillfället finns det 364 heltidsanställda vid LamK.

Regeringen har skurit ner yrkeshögskolornas finansiering med ungefär en fjärdedel under de senaste åren. Av denna orsak har man hållit många liknande samarbetsförhandlingar i yrkeshögskolor på olika ställen i Finland under de senaste åren.

Finansministeriet har i samband med budgetberedelserna som börjat denna vecka talat också om en sänkning av beskattningen av förvärvsinkomsten. Enligt Pihlajamäki är inkomstskattelättnaderna en möjlighet att öka medborgarnas köpkraft, men om man går till väga så här, bör staten i sin helhet kompensera kommunerna för förlorad skatteinkomst som beror på skattelättnaderna. I annat fall finns det en risk att kommunerna försöker spara – ytterligare en gång – på personalutgifterna. ”Genom nästa års budget bör man komma bort från uppsägningarnas väg.”

Pihlajamäki betonar att Finlands ekonomi under några år har förstärkts mer än någon trodde främst som en följd av den goda internationella ekonomiska utvecklingen.

Pihlajamäki påminner att man med hänvisning till totalt felaktiga ekonomiprognoser beslöt om konkurrenskraftsavtalets orättvisa nedskärningar som riktade sig enbart mot den offentliga sektorns arbetstagare. Dessutom innebar de ordentliga förluster av skatteinkomst för kommunerna.

”Nu, i en god ekonomisk situation, skulle också regeringen ha läge för en korrigering, där nedskärningarna av semesterpenningen skulle återkallas för konkurrenskraftsavtalets sista år 2019.”

Ytterligare information: ordförande Maija Pihlajamäki, tfn 0400 537 756, maija.pihlajamaki(at)ytyliitto.fi

* Jyty representerar cirka 50 000 tjänste- och befattningshavare som är anställda inom kommuner, samkommuner, församlingar och privata sektorn. Cirka 87 procent av medlemmarna är kvinnor. Jyty är STTK:s medlemsförbund.