Jyty: Beaktande av personalen i budgetmanglingen

2018-08-27

Regeringen sammanträder under kommande vecka till budgetmangling för att finslipa den sista budgeten för sin regeringsperiod. Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jytys ordförande Maija Pihlajamäki önskar att regeringen i sitt beslutsfattande håller i minnet linjedragningen om att balansera kommunekonomin i sitt regeringsprogram.

”I den här ekvationen passar inte Finansministeriets planer, där man pratar om att lätta beskattningen av förvärvsinkomst. Beklagligt ofta har minskade skatteintäkter lett till en nedskärning av den grund- och välfärdstjänsteproducerande personalen.”

Behovet av att lätta på beskattningen av förvärvsinkomst har man i Finansministeriet motiverat med bl a det att man på så sätt kompenserar skatteåtstramningen som orsakades av konkurrenskraftsavtalet.

”Det är dock viktigt att komma ihåg att statsandelsnedskärningarna redan nu har orsakat en minskning de pengar kommunekonomin har till sitt förfogande. För att inte tala om att bl a fastighetsskatten väldigt brett har höjts på olika håll i Finland för att balansera kommunernas försvagade ekonomi. Samma linje kommer att fortsätta också under kommande år enligt information från kommunerna. Och tyvärr drabbar många av de använda ”utjämningsskatterna” främst just låginkomsttagare”, betonar Pihlajamäki.

Kommunekonomin försvagas nästa år enligt skatteförvaltningen. Till exempel Kommunförbundet har räknat ut att kommunerna under pågående år skulle få till och med 600 miljoner euro mindre i kommunalskatt än man på våren förutspådde i kommunekonomiprogrammet. För nästa års del blir den ekonomiska situationen värre än beräknat också på grund av att den ekonomiska tillväxten avtar globalt, och följderna av detta syns också i Finland.

 Jyty kräver, för att säkra högklassiga tjänster i kommunerna, samkommunerna och i bl a bolagen de äger, att de förluster som inverkar på kommunernas finansieringsgrund på grund av skattelösningarna bör kompenseras till fullo. ”Om detta inte görs, är hotet personalnedskärningar, som skådats beklagligt ofta, inte bara i kommunerna, utan också i tredje sektorns föreningar som producerar bl a familje- och barntjänster.

Enligt Jytys ordförande Maija Pihlajamäki har statens, kommunernas och genom dem också den tredje sektorns intensiva ekonomiska beroende av varandra för förändringar i såväl statsandelar som samfunds- och inkomstbeskattningsbesluten redan i åratal rubbat enskilda kommuners finansieringsgrund och lönebetalningsförmåga.

”I en dylik situation har en långsiktig och ansvarsfull personalpolitik samt en effektiv utveckling av tjänsterna beklagligt ofta blivit en sekundär riktlinje för verksamheten”, påpekar Pihlajamäki.

Ytterligare information: ordförande Maija Pihlajamäki, tfn 0400 537 756, maija.pihlajamaki(at)ytyliitto.fi

* Jyty representerar cirka 50 000 tjänste- och befattningshavare som är anställda inom kommuner, samkommuner, församlingar och privata sektorn. Cirka 84 procent av medlemmarna är kvinnor. Jyty är det äldsta fackförbundet inom kommunsektorn och STTK:s medlemsförbund. Jyty firar 100-årsjubileum år 2018.