Forskargrupp föreslår ny modell för aktiverande social trygghet i Finland

2017-02-08

En forskargrupp från Helsingfors universitet utredde modeller för aktiverande social trygghet. I den modell som forskargruppen föreslår avtalar de som fått arbetsmarknadsstöd länge med socialarbetaren om åtgärder som främjar sysselsättningen och delaktigheten.

I forskargruppens rapport granskas hur det nuvarande socialskyddssystemet, särskilt utkomstskyddet för arbetslösa och socialarbetet för vuxna, i större utsträckning än i nuläget ska kunna användas för att utveckla kompetensen, stärka delaktigheten i arbetslivet, förebygga utslagning från arbetsmarknaden och sänka tröskeln för sysselsättning hos arbetslösa.

Skapandet av en aktiverande social trygghet är en av åtgärderna inom det prioriterade området sysselsättning och konkurrenskraft i regeringsprogrammet.

Undersökningen, som genomfördes i enlighet med statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2016, gjordes på initiativ av arbets- och näringsministeriet. I styrgruppen ingick sakkunniga från arbets- och näringsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet.