Finansministeriets budgetförslag förstärker sysselsättningen

2016-08-12

​Finansminister Petteri Orpos budgetförslag för 2017 förstärker tillväxten och sysselsättningen i Finland. Förslaget ges ut i sin helhet på ministeriets webbplats fredagen den 12 augusti.

Finansministeriets förslag baserar sig på besluten i planen för de offentliga finanserna från april 2016. Förslaget tar hänsyn till det s.k. konkurrenskraftsavtalets inverkan och regeringens respons på avtalet.
Finansministeriet för de bilaterala förhandlingarna om budgetförslaget med ministerierna den 17-18.8.

Regeringen behandlar budgetförslaget vid sin budgetmangling 31.8.-1.9. Regeringens proposition publiceras efter statsrådsbehandlingen måndagen den 19 september. Finansministeriets helhetsekonomiska prognos ges samtidigt ut.

Läs mera: http://vm.fi/sv/artikel/-/asset_publisher/ministeri-orpon-budjettiehdotus-valmistui