Förordningar om yrkesutbildningen har utfärdats

2017-10-10

Undervisnings- och kulturministeriets förordningar om examensstrukturen, antagningsgrunderna, beräkningsgrunderna för finansieringen, avgifter som tas ut av studerande samt om studiesociala förmåner för studerande i läroavtalsutbildning har utfärdats. Förordningarna anknyter till reformen av yrkesutbildningen.

Läs mera: http://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1410845/ammatillisen-koulutuksen-asetukset-annettiin?_101_INSTANCE_3wyslLo1Z0ni_languageId=sv_SE