Ett utkast till lag om valfrihet är färdigt

2017-10-19

Ett nytt utkast till lag om valfrihet är färdigt. Lagparagraferna publicerades på finska på webbplatsen för landskaps- och social- och hälsovårdsreformen den 19 oktober. Lagutkastet sänds på remiss vid månadsskiftet oktober–november.
Avsikten är att regeringens proposition med förslag till lag om valfrihet lämnas till riksdagen vid månadsskiftet februari–mars 2018. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2020 då ordnandet av social- och hälsovårdstjänsterna överförs till landskapen.

Läs mera: http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/valinnanvapauslain-luonnos-on-valmis?_101_INSTANCE_yr7QpNmlJmSj_languageId=sv_SE