Enkätreslutat: Samtidigt landskapsval och riksdagsval får stöd i kommunernas ledning

2017-10-31

Nästan 60 procent av de kommunala beslutsfattare som svarat på Kommunförbundets enkät skulle flytta fram det första landskapsvalet till våren 2019 så att det hålls i samband med riksdagsvalet. En knapp tredjedel av de som svarade understöder regeringens förslag att ordna valet i oktober 2018.

I kommuner med mer än 10 000 invånare ansåg alla de kommunala beslutsfattarna som svarat på enkäten att valet skulle hållas tillsammans med riksdagsvalet år 2019. I rentav 81 procent av de största städerna, alltså de med över 100 000 invånare, skulle de kommunala beslutsfattarna flytta fram valet till våren 2019.

Totalt 64 procent av tjänsteinnehavarna och 51 procent av de förtroendevalda ansåg att landskaps- och riksdagsvalet kunde hållas samtidigt, medan 27 procent av tjänsteinnehavarna och 37 procent av de förtroendevalda tyckte att landskapsvalet kunde hållas i oktober 2018.
Uppgifterna är ur Kommunförbundets enkät som gjordes i september–oktober 2017. Enkäten skickades till ledande förtroendevalda och tjänsteinnehavare i 40 kommuner som deltar i ARTTU2-programmet. Urvalet var 533 och enkäten besvarades av 193 personer. Svarsprocenten var 36,2. Från alla de kommuner som deltog kom flera svar.

Läs mera: https://www.kommunforbundet.fi/pressmeddelande/2017/samtidigt-landskapsval-och-riksdagsval-far-stod-i-kommunernas-ledning