En färdplan för de regionala förberedelserna för social- och hälsovårds- och landskapsreformen har publicerats

2016-10-11

​En färdplan för de regionala förberedelserna för social- och hälsovårds- och landskapsreformen har publicerats. På webbplatsen regionreformen.fi har det publicerats en färdplan som är särskilt avsedd för dem som förbereder social- och hälsovårds- och landskapsreformen i landskapen.

I färdplanen har finansministeriet och social- och hälsovårdsministeriet beskrivit de regionala förberedelserna för social- och hälsovårds- och landskapsreformen och det nationella stödet i etapper fram till år 2019.

Reformens faser är
- förberedelsefas fram till 1.7.2017
- temporära beredningsorgan 1.7.2017–28.2.2018
- landskapsfullmäktige 1.3.2018–31.12.2018
- nya landskap från och med 1.1.2019.

Läs mera: http://vm.fi/sv/artikel/-/asset_publisher/1271139/sote-ja-maakuntauudistuksen-alueellisen-valmistelun-tiekartta-on-julkaistu