Dela din berättelse och positiva lärdomar, och ansök om arbetslivspris för din arbetsgemenskap

2017-01-05

​Arbetslivspriset utdelas för sista gången 2017 och temat för den öppna ansökningen är viljestyrka. Priset beviljas till 5–10 arbetsplatser i Finland. Även publiken kan rösta på den mest inspirerande arbetsgemenskapen. Ett pris uppgår till högst 30 000 euro.

Arbetslivet genomlever ett brytningsskede och förutsättningarna för långa yrkeskarriärer måste säkerställas för framtiden i alla åldersgrupper. Finlands arbetslivspris uppmanar arbetsgemenskaper att granska och utveckla sin verksamhet genom jämförande exempel.

Erkännandet beviljas till exemplariska arbetsplatser, vars verksamhetsmetoder främjar livslångt lärande, kompetensutveckling, ork och således långa yrkeskarriärer som en del av den resultatdrivande verksamheten – oavsett personalens sammansättning. Det kan vara fråga om en verksamhetsmetod, bästa praxis eller social innovation, som arbetsgemenskapen lyckats tillämpa i praktiken.

Kriterier för arbetslivspriset: Hurdan arbetsplats söker vi? Finns det viljestyrka på din arbetsplats?

Vi söker exempel på hur man genom sin egen verksamhet kan på ett framgångsrikt anpassa sig till en föränderlig värld. Arbetsplatserna som tidigare beviljats erkännandet har lyckats med att bevara arbetsplatser och stöda äldre personer att orka i arbetet. Ihärdiga ansträngningar för att främja arbetshälsa ökar produktiviteten, förbättrar produkternas och tjänsternas kvalitet och minskar sjukfrånvaron på arbetsplatserna.

Arbetshälsa och ekonomisk framgång går hand i hand. Att förlänga yrkeskarriärerna är fortfarande ett aktuellt mål som förutsätter en total översyn av arbetslivet. Man bör se till personalens välbefinnande under hela yrkeskarriären, inte enbart under dess sista år. På lång sikt är personalens åtagande och motivation en förutsättning för en lönsam och produktiv verksamhet.

Läs mera: http://www.sitra.fi/sv/artiklar/sitra/finlands-arbetslivspris