Arbetsgruppen för övergångsperioden bereder till författningsändringar mellan pensionssystemen för 2019-2025

2017-01-16

Social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som ska bereda förslag till författningsändringar mellan pensionssystemen för åren 2019–2025. Kevas finansdirektör Allan Paldanius deltar i den utvidgade arbetsgruppens arbete.

Arbetsgruppens mandatperiod är 1.12.2016–15.2.2017. Enligt uppdraget är arbetsgruppens uppgift att ”Bereda det tekniska genomförandet och författningsändringsförslagen till en lösning för övergångsperioden 2019–2025 där under övergångsperioden pensionsskyddet för de anställda i social- och hälsovårdssektorn i regel ordnas i samma pensionssystem i vilket det är ordnat i slutet av 2018. I beredningen måste bedömas hur lösningen inverkar på ordnandet av pensionsskyddet och vilka eventuella ekonomiska verkningar den kan ha på olika parter, såsom på den offentliga ekonomin och speciellt kommunekonomin, på arbetstagarna, arbetsgivarna samt på den kommunala och den privata sektorns pensionssystem.”

Ordförande för arbetsgruppen är direktör Heli Backman från SHM, och medlemmarna kommer från finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och PSC. Till den utvidgade arbetsgruppen hör dessutom bland andra företrädare för Keva, ArPL-bolagen, Tela, Kommunförbundet och de centrala arbetsmarknadsorganisationerna.