Arbetsgrupp föreslår historisk reform av yrkesutbildningens examensstrukturer

2016-08-17

​En styrgrupp vid undervisnings- och kulturministeriets föreslår att yrkesexamensstrukturen samt dimensioneringen av fristående examina förnyas. Enligt förslaget skall examina i framtiden vara mera omfattande och färre. Antalet examina minskas enligt förslaget från 351 till 166. Förslaget är en mellanrapport och överräcktes till undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen på onsdagen.

Reformen av examensstrukturen är en del av yrkesutbildningsreformen, som beretts av undervisnings- och kulturministeriet. Hela yrkesutbildningens lagstiftning, finansierings- och styrningssystem förnyas. Man inför mera inlärning på arbetsplatsen och utbildningsavtalet tas i bruk som ett mer praktiskt sätt att avlägga en examen. Därutöver lättas regleringen för utbildningsanordnare upp.

Arbetsgruppen föreslår ändringar särskilt inom yrkes- och specialyrkesexamensstrukturen, men också gällande grundläggande yrkesexamina. Antalet examina minskar avsevärt och man har lyckats skapa mer omfattande helheter i enlighet med förändringarna i arbetslivet.

I förslaget finns det 43 grundläggande yrkesexamina, 64 yrkesexamina och 59 specialyrkesexamina. För tillfället finns det totalt 52 grundläggande yrkesexamina, 177 yrkesexamina och 122 specialyrkesexamina. Antalet examina minskas enligt förslaget från 351 till 166.

Målet är att den studerande ska ha bättre möjligheter än tidigare att på ett flexibelt sätt skaffa kompetens och specialisera sig under studierna. Den studerandes valmöjligheter inom varje examen ökar men man prutar inte på examinas kompetenskrav. Målet är också att examensstrukturen skall vara mera flexibel så att den på ett bättre sätt motsvarar förändringarna i arbetslivet.

Den föreslagna modellen är den mest omfattande reformen av examensstrukturen sedan yrkesexamina blev treåriga i slutet av 1990-talet. Tidigare har man bemött nya kompetensutmaningar inom arbetslivet med en ny examen, vilket har gett upphov till en splittrad examensstruktur och ett ökat antal examina.

- Under yrkesutbildningens historia har man aldrig tidigare genomfört en lika omfattande reform av examensstrukturen. Framtidens arbetsliv förutsätter att man behärskar större helheter. Förslaget som nu läggs fram för med sig en sund avreglering av yrkesutbildningens examensstruktur och innehåller nya, flexibla och förvaltningsmässigt lätta sätt att få in ny kompetens i examina.

Reformen gör att man smidigare kan svara på kompetenskraven som snabbt förändras inom arbetslivet. Jag tackar arbetsgruppen för ett samstämmigt arbete som stärker den finländska yrkesutbildningen, säger undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn- Laasonen.

Styrgruppen föreslår också att en förordning som gäller examensstrukturer inom yrkesutbildningen avlåts redan under hösten 2016. I förordningen slår man examensvis fast när grunderna för varje examen träder i kraft. Avsikten är att de nya examina tas i bruk vid ingången av 2019.

Styrgruppens verksamhetsperiod tar slut den 18 augusti 2018.