Arbetsgrupp föreslår: Ett bra arbetsliv kan bli en konkurrensfaktor för Finland

2017-01-12

​Det finländska arbetslivet hör till världstoppen i fråga om många faktorer. En arbetsgrupp för ett arbetslivsvarumärke föreslår i en rapport att det goda arbetslivet i Finland bör göras till en konkurrensfaktor som lockar hit utländska investeringar och experter samt främjar exporten för våra företag.

Arbetsgruppen för ett arbetslivsvarumärke är tillsatt inom ramen för projektet Arbetsliv 2020, som samordnas av arbets- och näringsministeriet. Den 12 januari 2017 publicerades gruppens rapport Ett bra arbetsliv – en faktor för konkurrenskraft för Finland, där den föreslår att det i fortsättningen bör byggas upp ett starkt varumärke kring det finländska arbetslivet. Med hjälp av ett arbetslivsvarumärke är det möjligt att stödja Finlands ekonomiska tillväxt, hjälpa Finland att nå framgång i det internationella samarbetet och lyfta fram Finland som ett exempel och en inspirationskälla för andra.

Enligt internationell statistik och internationella undersökningar och jämförelser har det finländska arbetslivet många unika styrkor. Denna information har dock inte tidigare utnyttjats medvetet som en konkurrensfaktor.

Läs mera: http://tem.fi/sv/artikel/-/asset_publisher/brandiryhma-esittaa-hyvasta-tyoelamasta-kilpailutekija-suomelle