Arbetsgivaren ska sörja för trygga arbetsförhållanden under en värmebölja

2018-08-06

Vid hett väder ska arbetsgivaren med hjälp av olika åtgärder förebygga värmebelastningen.

Enligt arbetarskyddslagen är arbetsgivaren skyldig att genom nödvändiga åtgärder sörja för arbets-tagarnas säkerhet och hälsa i arbetet. Riskerna kan kontrolleras, förebyggas och minimeras om de upptäcks och utvärderas i tid.

Läs mera: https://stm.fi/sv/artikeln/-/asset_publisher/tyonantajan-on-huolehdittava-turvallisista-tyooloista-kovan-helteen-aikana