Antti Palola STTK:s nya ordförande

2013-12-04

​STTK:s representantskap har valt Antti Palola till ordförande för Tjänstemannacentralorganisationen STTK. Valet var enhälligt och Palola hade inga motkandidater. Han efterträder Mikko Mäenpää, som lett STTK sedan 2000.

Antti Palola (54) arbetade fram till november som ordförande för Löntagarorganisationen Pardia, som representerar anställda inom statsförvaltningen. Han är utbildad till sjökapten. I en intervju efter valet betonade Palola betydelsen av det finländska avtalssamhället.

- Finland bör utvecklas utgående från sina styrkor. En central styrka är förmågan att förhandla, sammajämka olika uppfattningar och komma överens. Finland bör även i framtiden vara ett land där det är bra för var och en att bo, gå i skola, vara företagsam, klara sig och också att bli framgångsrik. Det här lyckas när vi samarbetar mellan löntagarna, arbetsgivarna och de politiska beslutsfattarna.
Palola anser att Finland har alla möjligheter att klarar sig i den internationella konkurrensen.

- Finländarna är kunniga och vi har bra utbildningsmöjligheter, som vi bör måna om. Möjligheter skapas också av att vi har offentlig service av hög kvalitet, den rena naturen och naturresurserna. För närvarande lider vi av att vi inte tror på våra egna förmågor, men vi har möjlighet att bli en världsmakt i ansvarsfullhet och hitta Finlands nya framgång.

Han uppmanar också finländska företag och näringslivet till själviskhet för att det finländska arbetet ska bli kvar i Finland.
- Man bör inte enbart stirra på nästa kvartal, utan ihålligt försvara det finländska arbetet. För det här målet får arbetsgivarna en partner av fackförbunden.

Nya styrelsen och vice ordförandena

I dag (4.12) väljs STTK:s nya styrelse. Den 5 december, på styrelsens konstituerande möte, väljs vice ordförandena. Då fattar man också beslut om ordförandens anställningsvillkor. Antti Palola drar upp mer omfattande riktlinjer för STTK:s målsättningar under den kommande representantskapsmötesperioden i morgon (5.12). Palolas linjetal, cv, den nya styrelsens sammansättning och ordförandens centrala arbetsvillkor publiceras på STTK:s webbsidor.