Anna-Kaisa Ikonen Kevas nya styrelseordförande

2014-09-18

​Tammerfors borgmästare Anna-Kaisa Ikonen har valts till Kevas styrelsemedlem och styrelseordförande. Kevas delegation fattade beslutet enhälligt.

Kevas styrelseordförande byttes eftersom tidigare ordförande Laura Räty i somras valdes till social- och hälsovårdsminister. Räty har anhållit om avsked och avhållit sig från sin uppgift som Kevas styrelseordförande sedan den 1 juli.

Borgmästare Anna-Kaisa Ikonen (saml.) är doktor i samhällsvetenskaper. Ikonens doktorsavhandling behandlade arbetslöshetspensionssystemet. Ikonen har tidigare arbetat bl.a. vid finansministeriet som statssekreterare, som biträdande stadsdirektör vid Tammerfors stad och som utvecklingschef i Birkalands NTM-central.

- Jag tackar varmt för förtroendet. Uppgiften är inspirerande och viktig, och jag tar mig an den med stor respekt. Keva har skött sin placeringsverksamhet väl och förnyat sin verksamhet. Också framöver är det väsentligt att sörja för finansieringen av pensionerna och placeringen av pensionsmedlen på lång sikt samt säkerställa att organisationen stöder detta huvudsakliga mål så väl som möjligt, konstaterar Ikonen efter att ha blivit vald.

Också ordföranden för Kevas delegation Harri Jokiranta anser att reformen inom Keva nu står i fokus.

- När den nya styrelseordföranden inleder sitt arbete är det viktigt att den pågående processen med utvecklingen av Kevas organisation fortsätter. Stora omvälvningar pågår i den offentliga sektorn och i kommunerna och Keva måste sköta sin egen grunduppgift, dvs. ansvara för hanteringen av pensionsmedlen, betalningen av pensioner och stödtjänsterna för fortsättningen i arbetet på ett betryggande sätt, sade Jokiranta efter valet.

Uppgiften som Kevas styrelseordförande är ett förtroendeuppdrag, vilket betyder att Ikonen fortsätter som Tammerfors borgmästare. Kevas styrelsemedlemmar får ett mötesarvode på 400 euro och därtill betalas resor och dagtraktamenten. Utöver mötesarvode får styrelseordföranden ett årsarvode på 18 000 euro för arbete som utförs utanför mötena och på grund av det ansvar som uppgiften för med sig. Om posten inte har innehafts i ett helt kalenderår betalas av årsarvodet en relativ andel enligt mandatets längd. Styrelseordföranden får inga andra förmåner.

Kevas styrelse har totalt nio medlemmar varav två enligt lag företräder löntagarorganisationerna i kommunsektorn. Den nuvarande styrelsens mandatperiod fortsätter till utgången av 2014. Styrelsens uppgift är att på ett allmänt plan övervaka och styra Kevas verksamhet.

Kevas högsta beslutsfattande organ är delegationen med 30 medlemmar. Delegationen utser bl.a. styrelsen och styrelseordföranden.