​Yrkeshögskolor beviljades nya tillstånd

2014-12-11

Statsrådet har beviljat yrkeshögskolor nya tillstånd som träder i kraft från och med ingången av 2015. I tillstånden föreskrivs bl.a. vilka examina man kan avlägga vid yrkeshögskolan. I tillståndet kan också föreskrivas om utvecklings- och andra skyldigheter i anslutning till yrkeshögskolans uppgifter.

Tillståndsreformen är en del av den revidering av yrkeshögskolornas finansiering och förvaltning som ingår i regeringsprogrammet. Då den nya yrkeshögskolelagen träder i kraft vid ingången av 2015 frångår man det nuvarande systemet och yrkeshögskolorna blir juridiska personer i aktiebolagsform.

De nuvarande tillstånden för huvudmän för yrkeshögskolor i aktiebolagsform (21) överförs till att bli tillstånd för aktiebolag i enlighet med den nya lagen. Huvudmän för yrkeshögskolor som inte är i aktiebolagsform (3) skall ansöka om tillstånd för aktiebolag att bedriva yrkeshögskoleverksamhet.

Framöver har följande aktiebolag tillstånd i enlighet med yrkeshögskolelagen:

Centria-ammattikorkeakoulu Oy, Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy, Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy, Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy, Karelia Ammattikorkeakoulu Oy, Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy, Lahden ammattikorkeakoulu Oy, Lapin ammattikorkeakoulu Oy, Laurea-ammattikorkeakoulu Oy, Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy, Oulun Ammattikorkeakoulu Oy, Oy Vaasan ammattikorkeakoulu - Vasa yrkeshögskola Ab, Saimaan ammattikorkeakoulu Oy, Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy, Savonia ammattikorkeakoulu oy, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy, Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy, Tampereen ammattikorkeakoulu Oy, Turun ammattikorkeakoulu Oy, Yrkeshögskolan Arcada Ab ja Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi Ab (Yrkeshögskolan Novia).

Nätverket för yrkeshögskolor svarar för att statrådets riktlinjer för att det i varje landskap finns en eller flera högskolor uppfylls. Antalet yrkeshögskolor förblir det samma (24) inom undervisnings- och kulturministeriets verksamhetsområde. Därutöver finns Högskolan på Åland samt Polishögskolan, som är underställd inrikesministeriet.